Đóng

Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư SDS Việt Nam được thành lập vào ngày 27/06/2013.

Hiện tại SDS Việt Nam là nhà phân phối các sản phẩm Công Cụ , Dụng Cụ Điện chính hãng lớn nhất toàn Miền Nam.